Produkt dnia
XP ENDO RISE SHAPER
XP ENDO RISE SHAPER

469,90 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności
 
 1. DEFINICJE
 1. Sklep– sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą „Multidental Med | sklep internetowy” dostępny pod adresem internetowym https://sklep.multidental.com.pl
 2. Klient– każda, posiadającą zdolność do czynności prawnych osoba. Jeśli Klient korzystając ze Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem. Postanowienia dotyczące Klienta, będącego konsumentem, znajdują zastosowanie również do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
 3. Sprzedawca– podmiot zarządzający i prowadzący Sklep tj. MULTIDENTAL-MED W. Kieroński, B. Szóstak sp. j. z siedzibą przy Alei Ptasiej 24, 62-081 Przeźmierowo, NIP: 7830006840, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094661, dokumentacja i akta rejestrowe spółki są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS.

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:

 1. poczty tradycyjnej pod adresem: Aleja Ptasia 24, 62-081 Przeźmierowo
 2. poczty elektronicznej pod adresem: poznan@multidental.com.pl ;
 3. 3.numeru telefonicznego: (61) 833-15-03;

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH        

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem ze Sklepu jest Sprzedawca. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy w sposób określony w § 1 pkt 3 Polityki Prywatności.
 2. Klient w celu skorzystania ze Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w kontakcie ze Sprzedawcą Klient może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi.
 3. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania ze Sklepu i zrealizowania przez Sprzedawcę zamówienia – bez podania danych osobowych przez Klienta nie jest możliwe skorzystanie ze Sklepu, złożenie zamówienia i jego zrealizowanie przez Sprzedawcę
 4. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularzy dostępnych w ramach Sklepu lub poda w kontakcie ze Sprzedawcą, są przetwarzane przez Administratora oraz podmioty upoważnione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, oraz z pozostałymi wymogami określonymi w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Sprzedawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Sklepu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, podmioty kontaktujące się z Klientem w imieniu Sprzedawcy w celu poinformowania o stanie realizacji danego zamówienia lub usługi oraz podmioty, którym Sprzedawca powierzył zrealizowanie umowy zawartej z Klientem oraz obsługę posprzedażową. Szczegółowa lista podmiotów będących dostawcami usług przy prowadzeniu Sklepu jest następująca:

– Dane podmiotów zajmujących się przetwarzaniem płatności: Przelewy24

– Dane podmiotów zajmujących się dostawą towarów: kurier UPS Polska Sp. z o.o.

– Dane podmiotów zajmujących się marketingiem internetowym sklepu: Google Irleand Ltd, Facebook Inc.

 1. Klientowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:
  1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia (art. 16 RODO), a także żądać ich usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy (art. 17 RODO).
  2. Klient ma prawo ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) i prawo przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO). Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Klient ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji zamówień towarów i usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Sprzedawcy oraz jego towarów i usług. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe; dane dotyczące aktywności w Sklepie; dane dotyczące zamówień w Sklepie; dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków; dane dotyczące usług marketingowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest świadczenie usług przed zawarciem umowy (przykładowo: przeglądanie stron WWW Sklepu, korzystanie z wyszukiwarki towarów), wykonanie umowy (przykładowo: doręczanie zamówionych towarów, rozpatrywania reklamacji Klientów) oraz prowadzenie marketingu własnych usług.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację umowy na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.
 5. Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 6. Sprzedawca będzie także rejestrował adres IP Klienta, pod którym będzie on korzystać z Serwisu.
 7. Sprzedawca na podstawie adresu IP Klienta i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował treść Sklepu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Klienta.

3. PLIKI COOKIES

 1. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, które są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w plikach „cookies”.
 2. Pliki „cookies” są stosowane w celu:
  1. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji indywidualnego użytkownika. Służą one także optymalizacji korzystania ze stron internetowych – pliki „cookies” pozwalają odpowiednio wyświetlić strony internetowe, stosownie do preferencji użytkownika. Dane te są wykorzystywane do utrzymania sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  2. Tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem jednak personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych danych identyfikujących, na ich podstawie nie można ustalić tożsamości użytkownika. Pliki te nie zmieniają jego ustawień, ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików jest możliwe jedynie przez serwer, który je utworzył. Pliki „cookies” są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym
 4. Pliki „cookies” nie służą do przetwarzania danych osobowych. Dane gromadzone przy ich użyciu mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
 5. Na stronach internetowych Sklepu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:
  1. „Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania się ze Sklepu, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. „Cookies stałe” to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 6. Ze względu na rodzaj zbieranych danych spośród plików „cookies” można wyróżnić:
  1. „Cookies techniczne” umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu oraz zapamiętywanie indywidualnych preferencji użytkownika i personalizacji interfejsu (przykładowo: rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej, język).
  2. „Cookies zabezpieczające” służą do zapewnienia bezpieczeństwa w korzystaniu ze Sklepu. „Cookies analityczne” umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu.
  3. „Cookies marketingowe” pozwalają na dostarczanie treść reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań użytkownika.
 7. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 8. Z reguły oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych standardowo domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź aby informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies” może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu i utrudnić korzystanie z niego.
 9. Po ich zapisaniu pliki „cookies” mogą być usunięte przez odpowiednie funkcje przeglądarki, służące w tym celu programy lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl